هیچ چیز استفاده ایتالیا اخبار پزشکی

هیچ چیز: استفاده ایتالیا اخبار پزشکی

پدر زامبی‌های نفرت انگیز , جورج رومرو

جورج رومرو، هر لحظه اعتقاد داشت زامبی ها موجوداتی به غایت جالب تر از انسان ها هستند و خطر اصلی، خود بشر هست. رومرو که از او به عنوان «پدر زامبی» یاد م..

ادامه مطلب