هیچ چیز استفاده ایتالیا اخبار پزشکی

هیچ چیز: استفاده ایتالیا اخبار پزشکی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی به شما چه ربطی دارد به چه کسی رأی دادم ، وزارت اطلاعات بر روی احمدی‌نژاد حساس بود؟/ خسرو دانشجو

روزنامه شرق در گفتگویی با خسرو دانشجو به ماجرای حساسیت وزارت اطلاعات دولت بر روی احمدی نژاد در دوران شهرداری پرداخته است.

به شما چه ربطی دارد به چه کسی رأی دادم ، وزارت اطلاعات بر روی احمدی‌نژاد حساس بود؟/ خسرو دانشجو

وزارت اطلاعات بر روی احمدی نژاد حساس بود؟/خسرو دانشجو:به شما چه ربطی دارد به چه کسی رأی دادم

عبارات مهم : اطلاعات

روزنامه شرق در گفتگویی با خسرو دانشجو به ماجرای حساسیت وزارت اطلاعات دولت بر روی احمدی نژاد در دوران شهرداری پرداخته است.

به شما چه ربطی دارد به چه کسی رأی دادم ، وزارت اطلاعات بر روی احمدی‌نژاد حساس بود؟/ خسرو دانشجو

بخش هایی از این گفتگو را در ادامه بخوانید؛

کمی به عقب بازگردیم. شما گفتید که با آقای احمدی نژاد از قبل آشنایی داشتید. هنگامی که شما وارد شورای شهر شدید از قبل صحبتی با آقای احمدی نژاد جهت شهردارشدن ایشان کرده بودید؟

روزنامه شرق در گفتگویی با خسرو دانشجو به ماجرای حساسیت وزارت اطلاعات دولت بر روی احمدی نژاد در دوران شهرداری پرداخته است.

خودتان را بگذارید جای من. می روید سراغ کسانی که نمی شناسید و مجهول اند یا کسانی که می شناسید؟ من هم آقای احمدی نژاد را به عنوان یک گزینه پیشنهاد کردم. ١٥ نفر عضو بودیم. براساس نظاماتی که جهت گزینش شهردار وضع شد، این طور طراحی شد که هرکسی پیشنهادی دارد مطرح کند. من هم پیشنهادم آقای احمدی نژاد بود. یک نفر دیگر را هم پیشنهاد دادم.

به جز شما، چه کسانی پیشنهاد کردند؟

چند نفر دیگر هم بودند. نظامات این طور بود که به همه وقت بدهیم یکی یکی برنامه یا مطالب خود را طرح کنند که آقای احمدی نژاد هم وقت گرفت برنامه هایش را مطرح كند و قبل از اینکه شورا به صورت رسمی شکل بگیرد جلسه شخصی برگزار شد مثل کاری که الان شورای شهر کرد. در آن جلسه آقای احمدی نژاد گزینش شد. روزی که در صحن رأی گیری اتفاق می افتد در صحن هم رأی گیری تکرار شد.

آن وقت خاطرم است بحث عدم تأیید آقای احمدی نژاد از سوی وزارت اطلاعات مطرح بود. آقای یونسی بارها این مسئله را مطرح کرد. آقای ناطق بسیار تلاش کرد که این تأیید را بگیرد حتی آقای باهنر هم اين ماجرا را روایت کرده هست. حتی آقای باهنر گفته بود که ما ایشان را اصلا جهت ریاست جمهوری در نظر گرفته ایم. آقای یونسی می گوید که ما سکوت کردیم و جواب مثبت یا منفی ندادیم درنهایت آقای احمدی نژاد شهردار می شود. سؤال من این است آیا شما حداقل چنین ذهنیتی داشتید که ایشان قرار است بعدا مدیر دولت شوند؟

به شما چه ربطی دارد به چه کسی رأی دادم ، وزارت اطلاعات بر روی احمدی‌نژاد حساس بود؟/ خسرو دانشجو

اینکه وزارت اطلاعات تأیید می کرد یا نمی کرد، این طور که شما عنوان می کنید، نبود. حداقل به عنوان یک عضو شورا یک بار هم وزارت اطلاعات با من در این ارتباط که ایشان مورد تأیید ما است یا نیست، کوچک ترین صحبتی یا حرفی نزد.

ولی روایت های دیگران هست.

من کاری به روایت های دیگران ندارم. یکی از آن ١٥ نفری هستم که در بطن عنوان بودم. اگر چنین چیزی بود حق مطلب این بود که به من بگویند ایشان از نظر وزارت اطلاعات به درد شهرداری نمی خورد، من را توجیه می کردند. فرض من این است که این فرمایش شما از اصل غلط است.

روزنامه شرق در گفتگویی با خسرو دانشجو به ماجرای حساسیت وزارت اطلاعات دولت بر روی احمدی نژاد در دوران شهرداری پرداخته است.

ولی آقای یونسی، آقای ناطق نوری و باهنر روایت هایشان را از ماجرا بیان کرده اند.

آقای یونسی اختیار زبان و فرمایش خودش را دارد ولی من هرگز چنین چیزی نشنیده ام. بعد از اینکه ایشان گزینش شد و این خبر بیرون رفت حساسیت هایی ایجاد شد.

به شما چه ربطی دارد به چه کسی رأی دادم ، وزارت اطلاعات بر روی احمدی‌نژاد حساس بود؟/ خسرو دانشجو

احتمالا آن تصویر العمل ها هم بعد از گزینش ایشان بوده است.

این حساسیت ها از ناحیه وزارت اطلاعات نبود. از ناحیه استانداری و فرمانداری پایتخت کشور عزیزمان ایران و وزارت کشور و ارکان دولت در آن وقت بود. تماس ها و ارتباط هایی گرفته شد که ایشان به درد شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران نمی خورد. حتی من از ناحیه یکی از بزرگواران این فرمایش را داشتم که هرکسی به جز آقای احمدی نژاد را شما گزینش کنید ما مخالفت نمی کنیم ولی آقای احمدی نژاد نه. من جلسه گذاشتم که چرا؟ به چه دلیل؟ من را توجیه کن اگر این قدر فکر می کنی این فرد عنوان دارد من را توجیه کن که صحبتی نشد فقط اینکه هرکسی به جز این فرد.

اسم این فردی را که با او جلسه گذاشتید نمی آورید؟

نه، صلاح نمی دانم. چنین حساسیت هایی بود ولی در نهایت وزارت کشور و وزیر کشور اختیار داشت که این گزینش را تأیید بکند یا نکند؛ که تأیید کرد. چطور است که با این صحبت ها می خواهند پا بعد بکشد؟ قانون این اجازه را به شما داده است که گزینش اعضای شورا را مورد تأیید قرار بدهید یا ندهید.

شما از پیشنهاد خودتان در ارتباط با آقای احمدی نژاد و رأیی که به ایشان دادید جهت شهردارشدن و حمایت از ایشان بعدا پشیمان نشدید؟

آقای احمدی نژاد جهت شهرداری تهران، به علت روحیاتی که در ایشان سراغ داشتم و حسب رشته تخصصی خود من که معماری شهرسازی است و حجم کاری که در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران بر زمین مانده، فکر می کنم گزینه مناسبی بود و به هیچ وجه جهت گزینش شهردار و جهت پیشنهادی که کردم پشیمان نیستم. ولی راجع به صحبت های آقای باهنر هم بروید از خودشان بپرسید که گفته یا نه، حداقل من نشنیده بودم. ولی راجع به خودم که می توانم بگویم.من خودم موافق نامزدی آقای احمدی نژاد جهت ریاست جمهوری نبودم. از اول گفتم کسی که می آید در شهرداری قرار می گیرد حجم فعالیت هایی که در شهرداری هست، می طلبد اگر کسی می نشیند دوره اش را به آخر برساند و یک توافق ضمنی هم گرفته بودیم که اینجا سکوی پرتاب نشود کمااینکه الان این نگرانی هم در بین اعضای شورای فعلی هست. درست هم می گویند چون وقت می برد که فرد با ارکان شهرداری و حوزه مدیریتی خودش آشنایی پیدا کند. بعد از دو سال او برود و یکی دیگر بیاید؟ اینها همه هزینه جهت شهر است.

بعد شما سال ٨٤ به آقای احمدی نژاد رأی ندادید.

من اساسا با آقای احمدی نژاد به شدت مخالف بودم. آقای احمدی نژاد که زنده هست، می توانید از خودشان سؤال کنید؛ حتی ما ساعت ها جلسه دونفره داشتیم. تا پاسی از شب. به ایشان گفتم شما کنار برو و ایشان هم اصرار داشت که حتما می خواهد بماند. آخر نه من توانستم ایشان را متقاعد کنم و نه ایشان من را، ولی اینکه شما از عرایض من چه برداشتی بکنید به خودتان بازمی گردد، ولی اینکه وارد حریم من بشوید که به چه کسی رأی دادم به شما چه ربطی دارد؟

چون برادر شما، آقای کامران دانشجو، بعدا گفتند که سال ٨٤ به آقای لاریجانی رأی داده بودند.

اخوی کامران ما اختیار خودشان را دارند و خودشان می دانند، ولی من به شما اجازه نمی دهم وارد حریم من شوید.

برداشت من این است که شما به آقای احمدی نژاد رأی دادید.

برداشت شما به من ارتباطی ندارد.

واژه های کلیدی: اطلاعات | شهرداری | وزارت کشور | احمدی نژاد | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs