هیچ چیز استفاده ایتالیا اخبار پزشکی

هیچ چیز: استفاده ایتالیا اخبار پزشکی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی تصویر العمل جهانگیری به بیانات ضد ایرانی پمپئو

معاون اول رییس جمور در تصویر العمل به بیانات ضدایرانی وزیر امور خارجه آمریکا نوشت:با ملت کشور عزیزمان ایران باید با زبان ادب ومنطق سخن گفت نه تهدید.

تصویر العمل جهانگیری به بیانات ضد ایرانی پمپئو

تصویر العمل جهانگیری به بیانات ضد ایرانی پمپئو

عبارات مهم : ایران

معاون اول رییس جمور در تصویر العمل به بیانات ضدایرانی وزیر امور خارجه آمریکا نوشت:با ملت کشور عزیزمان ایران باید با زبان ادب ومنطق سخن گفت نه تهدید.

به گزارش ایسنا، در یادداشت توئیتری اسحاق جهانگیری در تصویر العمل به بیانات پمپئو آمده است: وزیرخارجه ترامپ٤٠سال از وقت عقب است،اساساًملت کشور عزیزمان ایران انقلاب کرد تا کسی نتواندبه آنها امر و نهی کند.بالاخره دولت ترامپ هم مثل گذشتگان خود مجبور است با این واقعیت منطقه کنار بیایدکه کشور عزیزمان ایران باپشتوانه تاریخی وتمدنی اش کشور و ملت بزرگ خاورمیانه است و با این ملت باید با زبان ادب ومنطق سخن گفت نه تهدید.

واژه های کلیدی: ایران | تصویر | ایرانی | ایرانی | جهانگیری | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs