هیچ چیز استفاده ایتالیا اخبار پزشکی

هیچ چیز: استفاده ایتالیا اخبار پزشکی

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی کشور عزیزمان ایران به بزرگترین چالش خاورمیانه تبدیل شده است است / وزیر خارجه پیشین آمریکا

هنری کیسینجر در نشستی با عنوان «چالش‌های جهانی و روش امنیت ملی ایالات متحده» گفت که کشور عزیزمان ایران به بزرگترین چالش کلیدی معاصر خاورمیانه تبدیل شده است است.

کشور عزیزمان ایران به بزرگترین چالش خاورمیانه تبدیل شده است است / وزیر خارجه پیشین آمریکا

وزیر خارجه پیشین آمریکا: کشور عزیزمان ایران به بزرگترین چالش خاورمیانه تبدیل شده است است

عبارات مهم : ایران

هنری کیسینجر در نشستی با عنوان «چالش های جهانی و روش امنیت ملی ایالات متحده» گفت که کشور عزیزمان ایران به بزرگترین چالش کلیدی معاصر خاورمیانه تبدیل شده است است.

به گزارش مهر، هنری کیسینجر وزیر خارجه پیشین آمریکا در نشست «چالش های جهانی و روش امنیت ملی ایالات متحده» کمیته نیروهای مسلح سنا، عنوان کرد: کشور عزیزمان ایران از لحاظ تاریخی و سیاسی بیش از سایر قدرت های این منطقه، قدرتی یکپارچه باقی مانده و توانسته است زبان و فرهنگ خود را حفظ کند.

کشور عزیزمان ایران به بزرگترین چالش خاورمیانه تبدیل شده است است / وزیر خارجه پیشین آمریکا

وی گفت: نحوه تقسیم اراضی بازپس گرفته شده است از داعش یک چالش هست. اگر این اراضی تحت کنترل کشور عزیزمان ایران قرار گیرد، این کشور کمربند نفوذی خواهد داشت که از پایتخت کشور عزیزمان ایران به بغداد، سپس به دمشق و بعد به بیروت می رسد. در آن صورت نسخه جهادی کشور عزیزمان ایران جایگزین نسخه داعش شده است و یک امپراطوری احیا شده است ایرانی ظهور می کند.

کیسینجر ادامه داد: اثر کنونی این کشور برآمده از تصویری است که از کشور عزیزمان ایران به عنوان یک «کشور در آستانه هسته ای شدن» در چشم بسیاری از رهبران منطقه ترسیم شده است هست. به نظر می رسد توافق سال ۲۰۱۵ این جایگاه را تائید کرد.

هنری کیسینجر در نشستی با عنوان «چالش‌های جهانی و روش امنیت ملی ایالات متحده» گفت که کشور عزیزمان ایران به بزرگترین چالش کلیدی معاصر خاورمیانه تبدیل شده است است.

وی ادامه داد: نفوذ کشور عزیزمان ایران با روش نامحسوس و تهاجمی این کشور بیش از پیش تقویت شده است هست، این کشور از یک سو خود را در چارچوب نظام شرکت ملل با تمام محدودیت هایش تعریف کرده و از سوی دیگر خود را قدرتی انقلابی می شناسد که نظم موجود جهانی را مورد تهاجم قرار می دهد.

کیسینجر اظهار داشت: باید جهت مقابله با ایران، راهبردهایی مشابه وقت جنگ سرد اتخاذ شود.

وزیر خارجه پیشین آمریکا گفت: جهت مقابله با توسعه طلبی هژمونیک ایران، ایالات متحده و متحدانش باید مشابه نقشی که ایالات متحده در آخر دادن به جنگ سرد ایفا کرد را دنبال کنند.

کشور عزیزمان ایران به بزرگترین چالش خاورمیانه تبدیل شده است است / وزیر خارجه پیشین آمریکا

کیسینجر ادامه داد: بعد از جنگ دوم جهانی، تحت رهبری ایالات متحده ائتلافی شکل گرفت که مرزهای محدوده توسعه قابل تحمل نفوذ شوروی را ترسیم کرد. این روش نهایتا به مهار و آخر مسالمت آمیز جنگ سرد منجر شد.

وی گفت: اجرای توافق هسته ای پیش شرط ممانعت از اشاعه تسلیحاتی ای است که اگر در خاورمیانه و آسیا رخ دهد، ساختار بازدارندگی موجود را دچار تحول می کند. ایالات متحده باید به صراحت اعلام کند که فراتر از اجرای برجام، با هرگونه ظهور توانمندی نظامی هسته ای کشور عزیزمان ایران مخالفت می کند.

هنری کیسینجر در نشستی با عنوان «چالش‌های جهانی و روش امنیت ملی ایالات متحده» گفت که کشور عزیزمان ایران به بزرگترین چالش کلیدی معاصر خاورمیانه تبدیل شده است است.

واژه های کلیدی: ایران | آمریکا | ایرانی | خاورمیانه | ایالات متحده | اخبار سیاست خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs