هیچ چیز استفاده ایتالیا اخبار پزشکی

هیچ چیز: استفاده ایتالیا اخبار پزشکی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی محموله‌های هند و آذربایجان از کشور عزیزمان ایران به روسیه می‌روند / محمدباقر نوبخت

رئیس شرکت برنامه و بودجه کشور گفت: یا اتمام راه آهن قزوین-آستارا محموله‌های هند و آذربایجان از کشور عزیزمان ایران به روسیه می‌روند. 

محموله‌های هند و آذربایجان از کشور عزیزمان ایران به روسیه می‌روند / محمدباقر نوبخت

محمدباقر نوبخت: محموله های هند و آذربایجان از کشور عزیزمان ایران به روسیه می روند

عبارات مهم : ایران

رئیس شرکت برنامه و بودجه کشور گفت: یا اتمام راه آهن قزوین-آستارا محموله های هند و آذربایجان از کشور عزیزمان ایران به روسیه می روند.

به گزارش ایسنا، محمدباقر نوبخت در جمع خبرنگاران گیلان گفت: پروژه راه آهن رشت-انزلی با توجه به وجود شرکت بنادر و دریانوردی و همچنین منطقه آزاد انزلی که ظرفیت بزرگی است باید هرچه سریعتر به اتمام برسد.

محموله‌های هند و آذربایجان از کشور عزیزمان ایران به روسیه می‌روند / محمدباقر نوبخت

وی افزود: با ساخت این راه آهن محموله های جمهوری آذربایجان و فدراتیو روسیه از این مسیر به آنها رسانده خواهد شد.

نوبخت ادامه داد: طبق توافقات قبلی که در چابهار انجام شده است هست، محموله های هند نیز از آستارا به روسیه فرستاده خواهد شد.

رئیس شرکت برنامه و بودجه کشور گفت: یا اتمام راه آهن قزوین-آستارا محموله‌های هند و آذربایجان از کشور عزیزمان ایران به روسیه می‌روند. 

رئیس شرکت برنامه و بودجه کشور گفت: ۷۸درصد اعتبارات این پروژه در حالی که گزارش ۷ ماهه هستیم، تاکنون پرداخت شده است است.

وی با اشاره به اینکه از نظر مالی هیچ مشکلی جهت پرداخت این پروژه نداریم،افزود: آخرین تخصیص این پروژه ۹۰ میلیارد تومان بود که دستور تخصیص آن نیز صادر شده است است.

واژه های کلیدی: ایران | روسیه | پروژه | آذربایجان | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs