هیچ چیز استفاده ایتالیا اخبار پزشکی

هیچ چیز: استفاده ایتالیا اخبار پزشکی

گت بلاگز اخبار اجتماعی احتمال تبدیل زندان اوین به بازداشتگاه موقت پایتخت / وزیر دادگستری

وزیر دادگستری با بیان اینکه وجود یک بازداشتگاه موقت در داخل شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران مهم هست، گفت: به این علت ممکن است که زندان اوین به بیرون از شهر انتقال

احتمال تبدیل زندان اوین به بازداشتگاه موقت پایتخت / وزیر دادگستری

وزیر دادگستری: احتمال تبدیل زندان اوین به بازداشتگاه موقت پایتخت

عبارات مهم : زندان

وزیر دادگستری با بیان اینکه وجود یک بازداشتگاه موقت در داخل شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران مهم هست، گفت: به این علت ممکن است که زندان اوین به بیرون از شهر انتقال پیدا نکند.

مصطفی پورمحمدی در گفت وگو با منزل ملت در خصوص تعلل های صورت گرفته در انتقال زندان اوین به بیرون از شهر، گفت: عنوان انتقال زندان اوین به خارج از شهر با سایر زندان ها متفاوت هست، در حقیقت جهت انتقال اوین مباحث بسیار کارشناسی مورد نیاز است که در شرایط فعلی انتقال آن به خارج از شهر را متوقف کرده است.

احتمال تبدیل زندان اوین به بازداشتگاه موقت پایتخت / وزیر دادگستری

وزیر دادگستری با تاکید بر نیاز به وجود یک بازداشتگاه بزرگ در داخل شهر تهران، تصریح کرد: یک بازداشتگاه بزرگ در مرکز شهر مورد نیاز است لیکن جهت بازداشت موقت و وقت بررسی پرونده در دادسرا، دادیاری و دادگاه نمی توان متخلفان را مدام از 40 کیلومتری شهر به این مجموعه ها آورد.

وی افزود: پایتخت نیاز به وجود یک بازداشتگاه موقت بزرگ در داخل از شهر است ولی قطعا این بازداشتگاه زندان اوین نیست لیکن تصمیم قطعی گرفته نشده هست، البته گمانه زنی هایی در این رابطه وجود دارد.

وزیر دادگستری با بیان اینکه وجود یک بازداشتگاه موقت در داخل شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران مهم هست، گفت: به این علت ممکن است که زندان اوین به بیرون از شهر انتقال

پورمحمدی با بیان اینکه انتقال زندان ها تصمیم قطعی مجلس هست، گفت: در برنامه ششم توسعه نیز بر انتقال زندان ها به خارج از شهر تاکید شده، قوه قضاییه هم مصمم بوده و دولت نیز پشتیبانی می کند، از این رو مجوز مورد نیاز جهت فروش زندان های داخل شهرها داده شده است تا به بیرون شهر انتقال یافته و زندان های موجود هم فروخته تا هزینه های انتقال تامین شود .

وزیر دادگستری یادآور شد: سیاست قطعی مجموعه قضایی کشور انتقال زندان ها به خارج از محدوده شهری است ولی نمی توان از نیاز به وجود یک بازداشتگاه بزرگ در داخل شهر نیز چشم پوشی کرد.

واژه های کلیدی: زندان | انتقال | وزیر دادگستری | بازداشتگاه اوین | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs